РОЗКЛАД НАСТАНОВНОІ ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ

Деталі

 

 

РОЗКЛАД  НАСТАНОВНОІ ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ  СЕСІЇ

НА 1-МУ  КУРСІ З/В

       2017 - 2018 н.р. (7 днів) 

РОЗКЛАД ДЗВІНКІВ ІНСТИТУТУ МИСТЕЦТВ   

                      НА НАСТАНОВНУ  СЕСІЮ 2017-2018  Н.Р.                              

ЗАОЧНОГО ВІДДІЛУ

 ПО БУДНІХ ДНЯХ     -  2 ЗМІНА

СУБОТА ТА НЕДІЛЯ – 1 ЗМІНА

 1 пара      8.00 -   8.40 –     1 ЗМІНА

                 8.40 -   9.20

 2 пара      9.30  - 10.10

                10.10 -  10.50              

 3 пара     11.00 - 11.40  

                11.40  - 12.20

 4 пара     12.30 - 13.50    -        2 ЗМІНА

 5 пара     14.00 - 15.20    --        0 пара

 6 пара     15.30 -  16.50   --        1 пара

 7 пара     17.00 -  18.20    --       2 пара

 8 пара     18.30 -  19.50    --       3 пара 

 

 «Затверджую»

 Проректор з навчальної роботи

 _________________

РОЗКЛАД  НАСТАНОВНОІ ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ  СЕСІЇ НА 1-МУ КУРСІ З/В

                              2017 - 2018 н.р. (7 днів)

БАКАЛАВРИ 4 р.н.

спец."Хореографія" 

11.09 ПОНЕДІЛОК

15.09 П’ЯТНИЦЯ

0. Загальні збори  2-1

9.30. Українська мова за професійним спрямуванням2-1

1. Психологія (Волошина)  4-8

11.00. Українська мова за професійним спрямуванн. 2-1

 

12.30  Історія української державності ГК 15-6

12.09 ВІВТОРОК

16.09 СУБОТА

9.30,11.00 Іноземна мова ГК** 6-12

1. Психологія 2-1

12.30 ТМВ історико-побутового тан.(М’ялківська) ЦХ

2. Психологія 2-1

0. ТМВ* класичного танцю (М’ялківська) ЦХ

 

1,2. Українська мова за професійним спрямуванням (Підкамінна) 2-1

 

13.09 СЕРЕДА

17.09  НЕДІЛЯ

9.30,11.00 Історія української державності (Прохоренко)  ГК 15-6

 

12.30 Іноземна мова ГК** 6-12

Індивідуальна підготовка

0. ТМВ історико-побутового танцю ЦХ***

 

1. ТМВ історико-побутового танцю ЦХ

 

14.09 ЧЕТВЕР

 

11.00 Іноземна мова  ГК** 6-12

 

12.30 ТМВ народно-сценічного танцю(Заварзін) ЦХ(к)

 

0. ТМВ історико-побутового танцю 4-1

 

1. Психологія 2-1

 

ТМВ* – Теорія та методика викладання

ГК** – Гуманітарний корпус

ЦХ***- Центр хореографії

Декан факультету мистецтв                                                           В.І.Федоришин

 

«Затверджую»

 Проректор з навчальної роботи

 _________________

РОЗКЛАД  НАСТАНОВНОІ ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ  СЕСІЇ НА 1-МУ КУРСІ З/В

                              2017 - 2018 н.р. (7 днів)

БАКАЛАВРИ 4 р.н.

спец."Музичне мистецтво" 

11.09 ПОНЕДІЛОК

15.09 П’ЯТНИЦЯ

0. Загальні збори 2-1

9.30. Українська мова за професійним спрямуванням2-1

1. Психологія (Волошина) 4-8

11.00. Українська мова за професійним спрямуванн.2-1

 

12.30  Історія української державності ГК 15-6

12.09 ВІВТОРОК

16.09 СУБОТА

9.30. Іноземна мова ГК** 6-12

1. Психологія 2-1

11.00 Іноземна мова ГК** 6-12

2. Психологія 2-1

0. Сольфеджіо (Шух) 3-3

 

1,2. Українська мова за професійним спрямуванням (Підкамінна)  2-1

 

13.09 СЕРЕДА

17.09  НЕДІЛЯ

9.30 Історія укр. державн. (Прохоренко) ГК 15-6

Індивідуальна підготовка

11.00 Історія української державності   ГК 15-6

 

12.30 Іноземна мова ГК** 6-12

 
   

14.09 ЧЕТВЕР

 

11.00 Іноземна мова ГК** 6-12

 

12.30 Історія зарубіжної муз. (Строгаль) 3-2

 

0. Історія зарубіжної музики 3-2

 

1. Психологія 2-1

 

ГК** – Гуманітарний корпус

Декан факультету мистецтв                                                          В.І.Федоришин

 

 «Зверджую»

 Проректор з навчальної роботи

 _________________

РОЗКЛАД  НАСТАНОВНОІ ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ  СЕСІЇ НА 3-МУ КУРСІ З/В

                              2017 - 2018 н.р. (10 днів)

БАКАЛАВРИ 2 р.н.

 спец."Хореографія"

11.09 ПОНЕДІЛОК

16.09 СУБОТА

0. Загальні збори                                         2-1

2. Спецкурс з мистецтва балетмейстера       ЦХ

1. Психологія (Волошина)                         4-8

3.ТМВ народно-сценічного танцю                ЦХ

2. Психологія                                               4-8

 

12.09 ВІВТОРОК

17.09  НЕДІЛЯ

9.30 Спецкурс з мист-ва балетмейстера (Воронов) 4-1

2. Ритміка і акробатика                              ЦХ

11.00 ТМВ* народно-сценічного танцю (Воронов) 4-1

3. ТМВ класичного танцю                         ЦХ

12.30 ТМВ укр. нар. танцю (Заварзін)       4-1

4. ТМВ історико-побутов. танцю (Гончаренко)  ЦХ

0,1. Іноземна мова (Бондар-Фурса)      ГК** 6-12

 

13.09 СЕРЕДА

18.09 ПОНЕДІЛОК

9.30  Іноземна мова                              ГК 6-12

9.30.  Іноземна мова                              ГК 6-12

11.00 Іноземна мова                             ГК 6-12

11.00. Іноземна мова                             ГК 6-12

12.30 Ритміка і акробатика (Гончаренко) 4-1

12.30 ТМВ народно-сценічного танцю    ЦХ(к)

0.ТМВ класичного танцю (Гончаренко)   4-1

0. Спецкурс з мистецтва балетмейстера   ЦХ

14.09 ЧЕТВЕР

19.09 ВІВТОРОК

9.30 ТМВ українського народного танцю  ЦХ(к)

9.30 Постановка концертних номерів        4-1

11.00 ТМВ українського народного танцю  ЦХ(к)

11.00 Спецкурс з мистецтва балетмейстера 4-1

12.30,0. Психологія 4-10

 

15.09 П’ЯТНИЦЯ

20.09 СЕРЕДА

9,30.  Психологія                                        4-10

12.30 Ритміка і акробатика                       ЦХ

11.00 Психологія                                        4-10

0. ТМВ історико-побутового танцю             ЦХ

12.30 Спецкурс з мистецтва балетмейстера  4-1

1. ТМВ історико-побутового танцю             ЦХ

0. Постановка концертних номерів (Воронов)4-1

 

*ТМВ - Теорія та методика викладання

**ГК   -  Гуманітарний корпус

 Декан факультету мистецтв                                                          В,І.Федоришин

 

«Зверджую»

 Проректор з навчальної роботи

 _________________

РОЗКЛАД  НАСТАНОВНОІ ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ  СЕСІЇ НА 3-МУ КУРСІ З/В

                              2017 - 2018 н.р. (10 днів)

БАКАЛАВРИ 2 р.н.

 

спец."Музичне мистецтво"

11.09 ПОНЕДІЛОК

16.09 СУБОТА

0. Загальні збори                                         2-1

2. Історія зарубіжної музики (Строгаль)  3-3

1. Психологія (Волошина)                         4-8

3. Історія зарубіжної музики                      4-3

2. Психологія                                               4-8

4. Хоровий клас                                           4-5

12.09 ВІВТОРОК

17.09  НЕДІЛЯ

12.30 Сольфеджіо (Шух)   3-3

 

0. Іноземна мова (Бондар-Фурса)        ГК** 6-12

Індивідуальна підготовка

1. Іноземна мова (Бондар-Фурса)        ГК** 6-12

 
   

13.09 СЕРЕДА

18.09 ПОНЕДІЛОК

9.30  Іноземна мова                              ГК 6-12

9.30.  Іноземна мова                               ГК 6-12

11.00 Іноземна мова                             ГК 6-12

11.00. Іноземна мова                              ГК 6-12

12.30. Гармонія (Шух)                               3-7

12.30 Історія зарубіжної музики                 3-3

0. Гармонія                                                  3-7

0. Хоровий клас                                             4-5

14.09 ЧЕТВЕР

19.09 ВІВТОРОК

12.30. Психологія                                     4-10

 

0. Психологія                                            4-10

Індивідуальна підготовка

1. Хоровий клас (Кузнецова)                   4-5

 

15.09 П’ЯТНИЦЯ

20.09 СЕРЕДА

9,30.  Психологія                                      4-10

12.30 Хоровий клас                                    4-6

11.00 Психологія                                      4-10

0. Сольфеджіо                                             3-7

12.30 Сольфеджіо                                     3-4

1. Гармонія                                                   3-7

   

**ГК   -  Гуманітарний корпус

 Декан факультету мистецтв                                                          В,І.Федоришин

 

«Зверджую»

 Проректор з навчальної роботи

 _________________

РОЗКЛАД  НАСТАНОВНОІ ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ  СЕСІЇ НА 1-МУ КУРСІ З/В

                              2017 - 2018 н.р. (10 днів)

МАГІСТРИ 1.4 р.н.

 спец."Хореографія"

11.09 ПОНЕДІЛОК

16.09 СУБОТА

0. Загальні збори                                            2-1

4. Мистецтво балетмейстера                        ЦХ

1. Практикум за кваліфікацію (Тарасов)     ЦХ

5. Мистецтво балетмейстера                        ЦХ

   

12.09 ВІВТОРОК

17.09  НЕДІЛЯ

11.00  Філософія освіти (Терепишний)       4-10

Індивідуальна підготовка

12.30  Філософія освіти                                 4-10

 

0. Педагогіка вищої школи (Смікал)           4-10

 

1. Педагогіка вищої школи                           4-10

 

13.09 СЕРЕДА

18.09 ПОНЕДІЛОК

11.00 Мистецтво балетмейстера (Воронов) ЦХ

9.30 Затвердження тем магістерських робіт 2-1

12.30 Практикум за кваліфікацію                 ЦХ

11.00,12 30 Акмеологія мистецької освіти    3-1

   

14.09 ЧЕТВЕР

19.09 ВІВТОРОК

0. ТМВ хореографічних дисциплін (Козинко)   ЦХ

11.00  Філософія освіти                                4-10

1. ТМВ хореографічних дисциплін                      ЦХ

12.30  Філософія освіти                                4-10

   

15.09 П’ЯТНИЦЯ

20.09 СЕРЕДА

11.00 Педагогіка вищої школи                      3-6

12.30 Конференція з педпрактики                2-1

12.30. Педагогіка вищої школи                     3-6

 

0. Практикум за кваліфікацію                        ЦХ

 

1,2. Акмеологія мистецької освіти (Козир) 4-10

 

Декан факультету мистецтв                                                          В,І.Федоришин

 

«Зверджую»

 Проректор з навчальної роботи

 _________________

РОЗКЛАД  НАСТАНОВНОІ ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ  СЕСІЇ НА 1-МУ КУРСІ З/В

                              2017 - 2018 н.р. (10 днів)

МАГІСТРИ 1.4 р.н.

 спец."Музичне мистецтво"

11.09 ПОНЕДІЛОК

16.09 СУБОТА

0. Загальні збори                                          2-1

3. Хоровий клас                                          4-13

1. Хоровий клас (Гарай)                              4-5

4. Хоровий клас                                          4-13

2. Методика музичної освіти (Хижна)            4-8

 

12.09 ВІВТОРОК

17.09  НЕДІЛЯ

11.00  Філософія освіти (Терепишний)    4-10

Індивідуальна підготовка

12.30  Філософія освіти                             4-10

 

0. Педагогіка вищої школи (Смікал)        4-10

 

1. Педагогіка вищої школи                        4-10

 

13.09 СЕРЕДА

18.09 ПОНЕДІЛОК

11.00 Практикум за кваліфікацію (індивідуал.)

9.30 Затвердження тем магістерських робіт

12.30 Практикум за кваліфікацію (індивідуал.)

11.00,12 30 Акмеологія мистецької освіти 3-1

   

14.09 ЧЕТВЕР

19.09 ВІВТОРОК

1. Методика музичної освіти                           4-10

11.00  Філософія освіти                             4-10

2. Методика музичної освіти                     4-10

12.30  Філософія освіти                             4-10          

   

15.09 П’ЯТНИЦЯ

20.09 СЕРЕДА

11.00 Педагогіка вищої школи                   3-6

12.30 Конференція з педпрактики

12.30. Педагогіка вищої школи                  3-6

 

0. Практикум за кваліфікацію (індивідуальні)

 

1,2. Акмеологія мистецької освіти (Козир)4-10

 

Декан факультету мистецтв                                                          В,І.Федоришин 

 

«Зверджую»

 Проректор з навчальної роботи

 _________________

РОЗКЛАД  НАСТАНОВНОІ ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ  СЕСІЇ НА 1-МУ КУРСІ З/В

                              2017 - 2018 н.р. (10 днів)

МАГІСТРИ 1.10 р.н.

 спец."Хореографія"

11.09 ПОНЕДІЛОК

16.09 СУБОТА

0. Загальні збори                                             2-1

4. Мистецтво балетмейстера                        ЦХ

1. Практикум за кваліфікацію (Тарасов)     ЦХ

5. Мистецтво балетмейстера                        ЦХ

2. Класична хореографічна спадщина (Тарасов)ЦХл

 

12.09 ВІВТОРОК

17.09  НЕДІЛЯ

11.00  Філософія освіти (Терепишний)       4-10

Індивідуальна підготовка

12.30  Філософія освіти                                 4-10

 

0. Педагогіка вищої школи (Смікал)           4-10

 

1. Педагогіка вищої школи                           4-10

 

13.09 СЕРЕДА

18.09 ПОНЕДІЛОК

11.00 Мистецтво балетмейстера (Воронов) ЦХ

12.30 Затвердження тем магістерських робіт

12.30 Практикум за кваліфікацію                 ЦХ

0. Гуманізація мистецької освіти (Горбенко)3-9

0,1. Класична хореографічна спадщина     ЦХл

1. Гуманізація мистецької освіти                  3-9       

14.09 ЧЕТВЕР

19.09 ВІВТОРОК

0. ТМВ хореографічних дисциплін (Козинко) ЦХ

11.00  Філософія освіти                                 4-10

1. ТМВ хореографічних дисциплін                    ЦХ

12.30  Філософія освіти                                 4-10

2. Класична хореографічна спадщина        ЦХл

 

15.09 П’ЯТНИЦЯ

20.09 СЕРЕДА

11.00 Педагогіка вищої школи                    3-6

11.00 Методика викладання художньої культури4-6

12.30. Педагогіка вищої школи                   3-6

 

0. Практикум за кваліфікацію                     ЦХ

 

1,2. Методика викладання худ. культури (Полатайко)3-6

 

Декан факультету мистецтв                                                          В,І.Федоришин

 

«Зверджую»

 Проректор з навчальної роботи

 _________________

РОЗКЛАД  НАСТАНОВНОІ ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ  СЕСІЇ НА 1-МУ КУРСІ З/В

                              2017 - 2018 н.р. (10 днів)

МАГІСТРИ 1.10 р.н.

 спец."Музичне мистецтво"

11.09 ПОНЕДІЛОК

16.09 СУБОТА

0. Загальні збори                                             2-1

3. Хоровий клас                                           4-13

1. Хоровий клас (Гарай)                                4-5

4. Хоровий клас                                           4-13

2. Методика музичної освіти (Хижна)               4-8

 

12.09 ВІВТОРОК

17.09  НЕДІЛЯ

11.00  Філософія освіти (Терепишний)      4-10

Індивідуальна підготовка

12.30  Філософія освіти                               4-10

 

0. Педагогіка вищої школи (Смікал)          4-10

 

1. Педагогіка вищої школи                         4-10

 

13.09 СЕРЕДА

18.09 ПОНЕДІЛОК

11.00  Сучасна музика (Шух)                      3-7

12.30 Затвердження тем магістерських робіт2-1

12.30 Практикум за кваліфікацію (індивідуал.)

0. Історія гуманізації мистець. освіти (Горбенко)3-9

0. Практикум за кваліфікацію (індивідуальні)

1. Історія гуманізації мистецької освіти       3-9

14.09 ЧЕТВЕР

19.09 ВІВТОРОК

1. Методика музичної освіти                             4-10

11.00  Філософія освіти                            4-10

2. Методика музичної освіти                      4-10

12.30  Філософія освіти                            4-10

   

15.09 П’ЯТНИЦЯ

20.09 СЕРЕДА

11.00 Педагогіка вищої школи                     3-6

11.00 Методика викладання художн. культури 4-6

11.00. Педагогіка вищої школи                    3-6

12.30  Сучасна музика                                   3-7

0. Сучасна музика                                          3-6

 

1,2. Методика викладання худ. культури (Полатайко)3-6

 

Декан факультету мистецтв                                                          В,І.Федоришин

              

   

Електронний деканат  

   

Інформація  

   

Всього відвідувань  

2818911
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1583
1265
5202
2242430
36139
51628
2818911

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2017-09-20 16:05:28
   

On-Line відвідувачів  

На сайті 12 гостей та відсутні користувачі

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Фізико-математичний інститут :: Інститут філософської освіти :: Інститут фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний інститут :: Інститут інформатики :: Інститут іноземної філології :: Інститут історичної освіти :: Інститут корекційної педагогіки та психології :: Інститут мистецтв :: Інститут магістратури, аспіратнути та докторантури :: Інститут природничо-географічної освіти та екології :: Інститут педагогіки та психології :: Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації :: Інститут політології та права :: Інститут розвитку дитини :: Інститут соціології, психології та соціальних комунікацій :: Інститут соціальної роботи та управління :: Інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Інститут управління та економіки освіти
Факультети
Кримський гуманітарний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ